Naslovnica

Mineralna optika
Program
Predavanja
Međuispiti
Galerija

Teodolitna određivanja minerala
Program
Predavanja
Galerija

Mikroskopska istraživanja minerala i stijena
Program
Predavanja
Galerija

P R E D A V A NJ A

Naziv kolegija: Tedolitna određivanja minerala

Kod kolegija: 63330, 41054

Studij: Preddiplomski studij geologije, Diplomski studij geologije

 

Predavanja i nastavni materijali iz Teodolitnih određivanja minerala u obliku priručnika (klikni za preuzimanje)

Niže možete preuzeti predavanja u pdf-formatu:

 

1. Uvod: višeosni mikroskopski sustavi (univerzalni stolić)

 

2. Određivanje glavnih titrajnih pravaca optičke indikatrise

3. Mjerenje geometrijskih elemenata minerala

 

4.  Rješavanje stereograma opažanja

 

5. Berekov nagibni kompenzator

Materijali za nastavu

Zadaci

Zadaci 2. i 3. (ak. god. 2018./2019.)

Nikitinov dijagram

Poveznice
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek
 
 

Društva
Hrvatsko geološko društvo
Hrvatsko mikroskopijsko društvo
 
 

Slične mrežne stranice
 
 
 
 
Sva prava pridržana. PMF-MPZ
22. May 2019