Naslovnica

Mineralna optika
Program
Predavanja
Međuispiti
Galerija

Teodolitna određivanja minerala
Program
Predavanja
Galerija

Mikroskopska istraživanja minerala i stijena
Program
Predavanja
Galerija

P R E D A V A NJ A

Naziv kolegija: Tedolitna određivanja minerala

Kod kolegija: 63330, 41054

Studij: Preddiplomski studij geologije, Diplomski studij geologije

 

Predavanja i nastavni materijali iz Teodolitnih određivanja minerala u obliku priručnika (klikni za preuzimanje)

Niže možete preuzeti predavanja u pdf-formatu:

 

1. Uvod: višeosni mikroskopski sustavi (univerzalni stolić)

 

2. Određivanje glavnih titrajnih pravaca optičke indikatrise

3. Mjerenje geometrijskih elemenata minerala

 

4.  Rješavanje stereograma opažanja

4a. Verzija s tonskim zapisom - nastava na daljinu

 

5. Berekov nagibni kompenzator

Materijali za nastavu

Zadatak 1

Zadaci 2. i 3. (ak. god. 2019./2020.)

Nikitinov dijagram

Tablica s optičim podacima za česte vrste amfibola

Poveznice
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek
 
 

Društva
Hrvatsko geološko društvo
Hrvatsko mikroskopijsko društvo
 
 

Slične mrežne stranice
 
 
 
 
Sva prava pridržana. PMF-MPZ
02. April 2020