Naslovnica

Mineralna optika
Program
Predavanja
Međuispiti
Galerija

Teodolitna određivanja minerala
Program
Predavanja
Galerija

Mikroskopska određivanja minerala i stijena
Program
Predavanja
Galerija

P R O G R A M

Naziv kolegija: Mineralna optika

Kod kolegija: 41026

Studij: Preddiplomski studij geologije

Godina studija: 2. (semestar III.)

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 4 sata vježbi (tjedno)

ECTS: 5

Kolegiji prethodnici: Opća mineralogija, Sistematska mineralogija

Nastavni sadržaji (prema nastavnim jedinicama):

1. Karakter svjetlosti, refeksija i lom svjetlosti, indeks loma, optički izotropni i anizotropni kristali, dvolom, optička indikatrisa, polarizacija svjetlosti, polarizacijski mikroskop, mikroskopski preparati

2. Promatranje minerala u ortoskopskim uvjetima bez uključenog analizatora: reljef, šagren, Beckeova linija, boja, pleokroizam, pseudoapsorpcija

3. Promatranje minerala u ortoskopskim uvjetima s uključenim analizatorom: potamnjenje (paralelno, simetrično, koso), interferencijske boje, određivanje vibracijskog smjera polarizatora, kompenzacijske pločice, određivanje vibracijskog smjera bržeg i sporijeg vala, optički karakter izduženja

4. Promatranje minerala u konoskopskim uvjetima: konoskopska figura kod optički jednoosnih i optički dvoosnih minerala, optički karakter, određivanje kuta optičkih osi, disperzija kuta optičkih osi

5.  Pregled optičkih svojstava optički izotropnih minerala: spineli, granati, leucit

6. Pregled optičkih svojstava optičkih jednoosnih anizotropnih minerala: kvarc, kalcit, turmalin

7.  Pregled optičkih svojstava optički dvoosnih anizotropnih minerala: olivini i serpentini

8.  Pregled optičkih svojstava optički dvoosnih anizotropnih minerala: orto- i klinopirokseni

9. Pregled optičkih svojstava optički dvoosnih anizotropnih minerala: amfiboli (serija tremolita-aktinolita, hornblenda, glaukofan)

10. Pregled optičkih svojstava optički dvoosnih anizotropnih minerala: tinjci (muskovit i biotit)

11. Pregled optičkih svojstava optički dvoosnih anizotropnih minerala: kalijski feldspati (sanidin, ortoklas, mikroklin)

12. Pregled optičkih svojstava optički dvoosnih anizotropnih minerala: plagioklasi

13. Pregled optičkih svojstava optički dvoosnih anizotropnih minerala: kloriti, epidot

14. Pregled optičkih svojstava optički dvoosnih anizotropnih minerala: gips i anhidrit

15. Opaki minerali / andaluzit, silimanit, kianit

Literatura:

1.      Barić, Lj. & Tajder, M (1967): Mikrofiziografija petrogenih minerala, Školska knjiga, Zagreb, p. 235

2.      Međimorec, S. (1998): Kristalna optika, interna skripta, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

3.  Pichler, H. & Schmitt-Riegraf, C. (1987): Gesteinsbildende Minerale im Duennschliff, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, p. 230

 
Poveznice
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek
 
 

Društva
Hrvatsko geološko društvo
Hrvatsko mikroskopijsko društvo
 
 

Slične mrežne stranice
 
 
 
 
Sva prava pridržana. PMF-MPZ
15. siječanj 2014