Naslovnica

Mineralna optika
Program
Predavanja
Međuispiti
Galerija

Teodolitna određivanja minerala
Program
Predavanja
Galerija

Mikroskopska istraživanja minerala i stijena
Program
Predavanja
Galerija

P R O G R A M

Naziv kolegija: Mikroskopska istraživanja minerala i stijena

Kod kolegija: 40951

Studij: Preddiplomski studij znanosti o okolišu

Godina studija: 3. (semestar VI.)

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 3 sata vježbi (tjedno)

ECTS: 5

Kolegiji prethodnici: Mineralogija, Petrologija

Nastavni sadržaji (prema nastavnim jedinicama):

1. Refeksija i lom svjetlosti, indeks loma, optički izotropni i anizotropni kristali, dvolom, optička indikatrisa, polarizacija svjetlosti, polarizacijski mikroskop, mikroskopski preparati.

2. Promatranje minerala u ortoskopskim uvjetima bez uključenog analizatora: reljef, šagren, Beckeova linija, boja, pleokroizam, pseudoapsorpcija.

3. Promatranje minerala u ortoskopskim uvjetima s uključenim analizatorom: potamnjenje (paralelno, simetrično, koso), interferencijske boje, određivanje vibracijskog smjera polarizatora, kompenzacijske pločice; promatranje minerala u konoskopskim uvjetima.

4. Granati, neprozirni (opáki) minerali.

5.  Kvarc, kalcit.

6. Olivini, pirokseni, amfiboli.

7.  Filosilikati (tinjci, kloriti).

8.  Feldspati.

9. Magmatske stijene: ultrabazične i bazične.

10. Magmatske stijene: neutralne i kisele.

11. Metamorfne stijene vrlo niskog i niskog stupnja metamorfizma.

12. Metamorfne stijene srednjeg i visokog stupnja metamorfizma.

13. Piroklastične stijene.

14. Klastične sedimentne stijene.

15. Organske i kemijske sedimentne stijene.

Literatura:

1.      Barić, Lj. & Tajder, M (1967): Mikrofiziografija petrogenih minerala, Školska knjiga, Zagreb, p. 235

2.  Pichler, H. & Schmitt-Riegraf, C. (1987): Gesteinsbildende Minerale im Duennschliff, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, p. 230

3. Vernon, R. H. (2004): A practical quide to rock microstructure, Cambridge University Press, Cambridge, p. 594

4. MacKenzie, W. E., Adams, A. E. (1994): A color atlas of rocks and minerals in thin section, John Wiley and Sons, New York, p.192

 
Poveznice
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek
 
 

Društva
Hrvatsko geološko društvo
Hrvatsko mikroskopijsko društvo
 
 

Slične mrežne stranice
 
 
 
 
Sva prava pridržana. PMF-MPZ
22. siječanj 2014