Naslovnica

Mineralna optika
Program
Predavanja
Međuispiti
Galerija

Teodolitna određivanja minerala
Program
Predavanja
Galerija

Mikroskopska istraživanja minerala i stijena
Program
Predavanja
Galerija

O B A V I J E S T I

TEODOLITNA ODREĐIVANJA MINERALA

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU NASTAVE ELEKTRONIČKIM PUTEM

Zbog trenutne epidemiološke situacije i privremenog prekida održavanja kontaktne nastave, nastava iz predmeta Teodolitna određivanja minerala održavat će se na daljinu elektroničkim putem.

Sve potrebne informacije o praćenju nadolazećih nastavnih jedinica (predavanja i vježbe) bit će dostupne na ovoj web stranici.

Za sva dodatna pitanja molim javiti se predmetnom nastavniku na e-mail

Nastava na daljinu u tjednu od
01.06.-05.06.2020.

Završavati s izradom Zadatka 1 kao i Zadataka 2 i 3 (klikni za preuzimanje). Studenti koji su završili s izradom svih zadataka, ako riješene zadatke još nisu dali na pregled, iste mogu poslati predmetnom nastavniku na niže navedeni e-mail.

Za sva dodatna pitanja molim javiti se predmetnom nastavniku na e-mail
Nastava na daljinu u tjednu od
18.05.-22.05.2020.

Nastaviti s izradom Zadatka 2 i 3 (klikni za preuzimanje) slijedeći upute koje se nalaze na kraju zadataka.

Za sva dodatna pitanja molim javiti se predmetnom nastavniku na e-mail
Nastava na daljinu u tjednu od
11.05.-15.05.2020.

U petak 15. svibnja 2020. u 10.00 sati održat će se konzultacije putem platforme Skype. Svi studenti će dobiti poziv s poveznicom putem elektroničke pošte.

U međuvremenu pročitati
Predavanje 5 (klikni za preuzimanje) te nastaviti s izradom Zadatka 2 i 3 (klikni za preuzimanje) slijedeći upute koje se nalaze na kraju zadataka.

Za sva dodatna pitanja molim javiti se predmetnom nastavniku na e-mail
Nastava na daljinu u tjednu od
04.05.-08.05.2020.

U petak 8. svibnja 2020. u 10.00 sati održat će se konzultacije putem platforme Skype. Svi studenti će dobiti poziv s poveznicom putem elektroničke pošte.

U međuvremenu nastaviti s izradom
Zadatka 2 i 3 (klikni za preuzimanje) slijedeći upute koje se nalaze na kraju zadataka.

Za sva dodatna pitanja molim javiti se predmetnom nastavniku na e-mail
Nastava na daljinu u tjednu od
27.04.-30.04.2020.

1. Riješiti Zadatak 3 (kliknuti za preuzimanje)prema uputama koje se nalaze na kraju zadatka. Pomoćna tablica za određivanje amfibola na temelju određenih optičkih parametara nalazi se na ovoj poveznici (kliknuti za preuzimanje).

Sljedeće konzultacije putem Skype ozdržat će se u petak 8. svibnja 2020., a svi će studenti dobiti poziv putem elektroničke pošte.

Za sva dodatna pitanja molim javiti se predmetnom nastavniku na e-mail
Nastava na daljinu u tjednu od
20.04.-24.04.2020.

U petak 24. travnja 2020. u 10.00 sati održat će se konzultacije putem platforme Skype kao i demonstracija pojedinih postupaka mjerenja univerzalnim stolićem. Svi studenti će dobiti poziv s poveznicom putem elektroničke pošte.

U međuvremenu nastaviti s izradom
Zadatka 2 slijedeći upute od protekla dva tjedna.

Za sva dodatna pitanja molim javiti se predmetnom nastavniku na e-mail
Nastava na daljinu u tjednu od
14.04.-17.04.2020.

U petak 17. travnja 2020. u 10.00 sati održat će se konzultacije putem platforme Skype. Svi studenti su dobili poziv s poveznicom putem elektroničke pošte.

U međuvremenu nastaviti s izradom
Zadatka 2 slijedeći upute od proteklog tjedna.

Za sva dodatna pitanja molim javiti se predmetnom nastavniku na e-mail
Nastava na daljinu u tjednu od
06.04.-10.04.2020.

1. Riješiti Zadatak 2 prema istim koracima (podzadacima 1-4) kako je navedeno za Zadatak 1. Kod izrade Zadatka 2 koristiti novi komad paus papira te u njega redom ucrtavati u Zadatku 2 navedene optičke i geometrijske elemente pomoću Wulffove mreže. Za određivanje kemijskog sastava plagioklasa koristiti Nikitinov dijagram.

Za sva dodatna pitanja molim javiti se predmetnom nastavniku na e-mail

Nastava na daljinu u tjednu od
30.03.-03.04.2020.

1. Pročitati i odslušati nastavak 4. predavanja ("Rješavanje stereograma opažanja" (predavanje je osvježeno animacijom i glasovnim pojašnjenjima te je dostupno kao mp4 datoteka)(klikni za preuzimanje)

(Dostupna je prijašnja kraća pdf verzija; čitati od str. 10 - klikni ovdje).

2. Riješiti podzadatak 4.
iz Zadatka 1 prema uputama iz nastavka predavanja 4. Za rješavanje podzadatka 4. potrebno je imati tablcu ispunjenu kutnim udaljenostima između geometrijskih elemenata i pripadajućih titrajnih pravaca (rješenje pozadatka 3. od prošlog tjedna) i Nikitinov dijagaram (klikni ovdje za preuzimanje dijagrama u pdf obliku). Podatke u dijagram možete unositi u jednostavnom grafičkom programu za obradu slike na računalu ili, ako ste u mogućnosti, možete ga isprintati i podatke unositi olovkom na sam dijagram, ili još bolje, na komad paus papira koji ste prislonili na dijagram.

Za sva dodatna pitanja molim javiti se predmetnom nastavniku na e-mail
Nastava  na daljinu u tjednu
od 23.-27.03.2020.:

1. Pročitati predavanje "Rješavanje stereograma opažanja", str. 1-9 (klikni na poveznicu za predavanje).

2. Riješiti podzadatak 3.
iz Zadatka 1. prema uputama iz predavanja (str. 8). Koristeći Wulffovu mrežu svaki geometrijski element dovesti zakretanjem paus papira na isti meridijan prvo s projekcijom titrajnog pravca Z, zatim Y i na kraju X. Kut se očitava jednostavno odbrojavajući kutnu udaljenost između određenog geometrijskog elementa i titrajnog pravca po meridijanu na koji su dovedeni zakretanjem paus papira. Ako geometrijski element pripada Individuumu 1, tada mjerimo kutove prema Z, Y i X tog individuuma. Isto vrijedi za geometrijski element, npr. kalavost, Individuuma 2: tada određujemo kutove prema titrajnim pravcima tog individuuma. Kod sraslačkog šava (D1/2) određujemo kutove prema titrajnim pravcima oba sraslačka individuuma, budući da sraslački šav pripada i jednom i drugom individuumu. Izmjereni kutovi unose se u tablicu koja je prikazana na str. 9 predavanja.


Napomena: Opisani postupak  treba napravi na osnovu podataka koji su u stereogram opažanja (na paus papiru) ucrtani na temelju podzadataka 1. i 2. iz spomenutog Zadatka 1.

Za sva dodatna pitanja molim javiti se predmetnom nastavniku na e-mail

Nastava  na daljinu u tjednu
od 16.-20.03.2020.:

1. Pročitati predavanje
"Mjerenje geometrijski elemenata" (klikni za poveznicu na predavanje)
(za detaljnija pojašnjenja pro��itati stranice 22-24 u "Predavanjima i nastavnim materijalima iz predmetaTeodolitna određivanja minerala").

2. Riješiti podzadatak 2.
iz
Zadatka 1.
Prema uputama iz predavanja potrebno je u stereogram opažanja (u isti onaj u koji su prethodno uneseni položaji izmjerenih titrajnih pravaca za Individuum 1 i Individuum 2) ucrtati položaje izmjerenih geometrijskih elemenata:
a) za Individuum 1: položaj dva sustava kalovosti (S
1' i S1''),
b) za Individuum 2: položaj sustava kalavosti (S
2)c) položaj sraslačkog šava (D1/2).

Položaji sustava kalavosti se u projekciju unose bez iscrtavanja ravnine okomite na njih, te je svakako potrebno označiti uz njihovu projekciju (točku) simbol koji predstavlja ucrtani geometrijski element (npr, S1', S2 itd.). Također, kod ucrtavanja projekcije geometrijskih elemenata potrebno je koristiti odgovarajuću bojicu (npr. za ucrtavanje sustava kalavosti u Individuumu 1 koristiti onu bojicu koja je korištena za ucrtavanja titrajnih pravaca u Individuumu 1). Kod ucrtavanja sraslačkog šava potrebno je upisati i ravninu okomitu na njega, a za ucrtavanje odabrati neku treću bojicu.

Za sva dodatna pitanja javiti se na e-mail predmetnog nastavnika.
Poveznice
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek
 
 

Društva
Hrvatsko geološko društvo
Hrvatsko mikroskopijsko društvo
 
 

Slične mrežne stranice
 
 
 
Sva prava pridržana. PMF-MPZ
02. June 2020