Holocen
 
 
 

- 0,0117 do danas ( Današnji život )

Završetak posljednjeg ledenog doba započeo je u pleistocenu prije 11 000 godina.
Toplo razdoblje holocena poklapa se s razdobljem ljudske povijesti. Ljudi su se počeli baviti poljoprivredom i osnivaju mnoge civilizacije, te značajno utječu na prirodu.

 

 

 

 

 

 

Paleogeografija holocena:

Raspored kontinenata i oceana u holocenu.
(https://www2.nau.edu/rcb7/index.html)