Kvartar
 
 
 

- 2,588 milijuna godina do danas.

Prizor iz života u kvartaru

Paleogeografija kvartara:

Raspored kontinenata i oceana u doba ranog kvartara...
...i danas. (https://www2.nau.edu/rcb7/index.html)

Kvartar je razdoblje u kojem i danas živimo. Položaj kontinenata tijekom ovog razdoblja od početka je sličan kao danas, ali u doba glacijacije, ovisno o položaju i rasprostranjenosti ledenih kapa i promjeni razine mora, krajolik je bio vrlo različit i promjenjiv. Kvartar se dijeli na dva razdoblja. Pleistocen je ledeno doba, kad su, uz današnje životinje, živjele i specifične životinje poput mamuta, sabljozube mačke, vunastog nosoroga i nekih drugih posebno prilagođenih velikih sisavaca.
Pleistocen je važan i kao razdoblje širenja ljudi.

Početkom holocena ledeno doba završava, nestaju divovski sisavci, a ljudi su široko rasprostranjeni na svim kontinentima.

Kvartar u Hrvatskoj:

 

Zbirka GPZ:

Čeljust špiljskog medvjeda

Cerovačke pećine

Odljev dijela lubanje neandertalca

Krapina