Kenozoik
 
 
 

- 66 milijuna godina i traje do danas.

Karakterizira ju prevlast sisavaca i kritosjemenjača, te širenje površina pod travnjacima.

Krajolik u doba kenozoika

Era započinje nakon velikog izumiranja na kraju krede.

Paleogeografija kenozoika:

Kontinenti postupno poprimaju današnji oblik i položaj, dok se klima polako hladi.
Raspored kontinenata i oceana u doba ranog kenozoika...

Klima u kenozoiku:

Tijekom ledenog doba klima postaje osobito hladna i sušna, smanjuju se površine pod šumom, i šire se prostori travnjaka, na kojima se odvija evolucija sisavaca. Istovremeno pada i morska razina.

Pašnjak

Sisavci na početku kenozoika pokazuju adaptivnu radijaciju i brzu evoluciju, te popunjavaju ekološke niše ispražnjene nakon izumiranja dinosaura. Broj familija sisavaca raste sa 8 na 70. Na pašnjacima su osobito česti parni i neparni kopitari. S nestajanjem šuma dio primata mijenja način života, spušta se iz krošnji i razvijaju se čovjekoliki majmuni. Na kraju ledenog doba pojavljuje se i moderni čovjek.

Sve do nedavno, kenozojska era dijelila se u dva pododjeljka nejednake duljine, tercijar i kvartar. Tercijar je obuhvaćao više od 63 milijuna godina, dok je kvartar obuhvaćao zadnjih oko 2 milijuna godina.

Sisavci

Prema novom sustavu kenozoik se dijeli u tri razdoblja: paleogen, neogen i kvartar.