Silur
 
 
 

- 443,4 - 419,2 milijuna godina

Život u moru tijekom silura

Silur je geološko razdoblje nakon velikog izumiranja krajem ordovicija. Uveo ga je Sir Roderick I. Murchison prema jednom keltskom plemenu u Walesu. Važno obilježje silura je pojava riba koštunjača s razvijenim čeljustima.
Na kopnu se pojavljuju male mahovinaste vaskularne biljke.

 

 

 

Paleogeografija u siluru:

Velik dio južne hemisfere tijekom silura zauzima superkontinent Gondwana. Na sjevernoj hemisferi većinu prostora pokriva veliki ocean. Brojni mali otoci osiguravaju bogatstvo različitih okoliša.
Mali kontinenti Avalonija, Baltika i Laurencija približavaju se ekvatoru i počinju formirati drugi superkontinent - Eurameriku.
U sudaru malih kontinenata izdiže se planinski sustav Kaledonidi.
Krajem silura morska razina ponovo pada. U zaostalim izoliranim bazenima talože se evaporiti.

Raspored kontinenata i oceana u siluru.
(https://www2.nau.edu/rcb7/index.html)

Klima u siluru:

Silur je geološko razdoblje stabilne tople temperature. Morska razina u siluru je isprva rasla, a zatim je postupno padala. Ledenjaci su se povukli prema južnom polu, te su sredinom silura gotovo nestali.

Život u siluru:

Život u moru:

Morski škorpion

Morski škorpioni velikih dimenzija karakteristični su za prostor Sjeverne Amerike.
Ramenonošci, mahovnjaci, mekušci i trilobiti su raznoliki i brojni.
Mjestimice se pojavljuju grebeni od koralja i stromatoporida.
Planktonski graptoliti su česti u pučinskim okolišima.

 

 

 

Scyphocrinites sp. (južni Maroko) je iz roda krinoida koji su živjeli od kasnog silura do početka devona. Njegovi fosili nađeni su u Aziji, Sjevernoj Americi, Europi i Africi. Umjesto da bude ukorijenjen u zemlju poput većine krinoida, Scyphocrinites je imao plutaču koja drži  životinju na površini naglavce okrenutu, te se tako hrani planktonom.

Fosil morskog škorpiona

Koralj
Besčeljusnica iz silura Škotske

Uz ribe oklopnjače, u morima se pojavljuju prve ribe koštunjače sa čeljustima koje su se razvile od škržnih lukova. Krajem silura pojavljuju se i prve slatkovodne ribe.

Zbirka GPZ:

Puž Euomphalus

Vel. Britanija

Ramenonožac Stringocephalus, Paffrath

Kolonijski koralj Halysites catenularia

Trilobit Paradoxides latus

Češka

 

Život na kopnu:

Cooksonia

Mahovinaste šume prvih papratnjača pokrivaju prostore  uz jezera i potoke. Na sjevernoj hemisferi najstarija kopnena biljka je Cooksonia. Prve kopnene biljke nemaju dobro razvijeno korijenje. Silurske stijene često imaju smeđastu boju, vjerojatno zbog intenzivne erozije kopnenih stijena.
Krajem silura na kopnu se pojavljuju predatorski uzdušnjaci - paučnjaci i stonoge, dok su do tada na kopnu vjerojatno prevladavali detritivorni organizmi.

 

 

 

 

 

 

 

Granica silur-devon:

Za razliku od prethodnih perioda, kambrija i ordovicija, kraj silura nije obilježen dramatičnim događanjima. Granica je postavljena na temelju prve pojave graptolitne vrste Monograptus uniformis, a tipski lokalitet se nalazi oko 35 km jugozapadno od Praga u Češkoj.